ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Ο φυσικός φακός του ματιού (κρυσταλλοειδής) είναι διαυγής και βρίσκεται πίσω από την ίριδα. Μέσα από αυτόν περνάει το φως, για να φτάσει στη συνέχεια στον αμφιβληστροειδή χιτώνα στην οπίσθια επιφάνεια του ματιού. Με την πάροδο του χρόνου επέρχεται κάποιες φορές η θόλωση του φακού, καθώς αυτός χάνει την αρχική του σύσταση. Η περίπτωση αυτή ονομάζεται γεροντικός καταρράκτης και η συχνότητα εμφάνισής του είναι περίπου 50% σε άτομα ηλικίας 65-74 ετών και 70% σε άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών. 

Ωστόσο, ο καταρράκτης δεν αφορά μόνο σε ηλικιωμένα άτομα. Μπορεί να παρουσιαστεί και σε άτομα νεαρής ηλικίας, ακόμα και σε βρέφη, αφού μπορεί να προκληθεί από ένα πλήθος αιτιών, όπως φάρμακα, τραυματισμοί, ασθένειες, ακτινοβολίες, ενώ μπορεί να υπάρχει ακόμα και από τη γέννηση (συγγενής καταρράκτης). 

Εγχείρηση καταρράκτη

Η εγχείρηση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία, με τη χρήση αναισθητικού κολλυρίου, ενώ αν κριθεί απολύτως αναγκαίο, μπορεί να γίνει και με ολική αναισθησία. 

Ακολούθως, ανοίγεται τομή στον κερατοειδή μέσω υπερήχου, θρυμματίζεται και αφαιρείται ο πυρήνας και ο φλοιός του φακού και τοποθετείται ο αναδιπλούμενος ενδοφακός στη θέση του φακού που αφαιρέθηκε.

Η πρόγνωση

Η επέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής και μπορεί να επιτύχει πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του ματιού. Εξαιρετικά σπάνια, μπορεί να παρουσιαστεί φλεγμονή ή να χρειαστεί αλλαγή του ενδοφακού. 

image-155106-cataract.jpg?1446632507829