ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Όραση και Στρατιωτικές Σχολές
Οι στρατιωτικές σχολές και τα Σώματα ασφαλείας θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων τους. Τα κριτήρια ανάλογα με τη σχολή διαφοροποιούνται όπως θα δείτε και παρακάτω.Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές ότι ακόμα και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις μια διαθλαστική ανωμαλία στα μάτια όπως είναι η υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμός μπορεί να τους στερήσει την εισαγωγή τους. Σε κάποιες από αυτές τις σχολές η όραση πρέπει να είναι 10/10 χωρίς διόρθωση και σε άλλες ακόμα και εάν η όραση με διόρθωση (γυαλιά) είναι 10/10, αν ο υποψήφιος έχει βαθμούς πάνω από το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο είναι απορριπτέος.

1. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

4. Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)
 
5. Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών)

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

7. Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

8. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διόπτρες (σφαιρικό ισοδύναμο)

9. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι)Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

10. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί)
Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό, η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διόπτρες, η υπερμετρωπία τις 3 διόπτρες και ο αστιγματισμός τις 2 διόπτρες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

11. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διόπτρες, η υπερμετρωπία τις 3 διόπτρες και ο αστιγματισμός τις 2 διόπτρες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή.

12. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)
Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από (20/20) σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διόπτρες, υπερμετρωπία 1,75 διόπτρες και αστιγματισμό 0,75 διόπτρες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης, εσωφορία μέχρι 10 διόπτρες, εξωφορία μέχρι 5 διόπτρες, υπερφορία μέχρι μία διόπτρα και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 mm.
​ 
Laser και μυωπία
Πολλοί υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές καταφεύγουν στην επέμβαση με laser ώστε να διορθώσουν τη μυωπία τους. Η διόρθωση με laser είναι επιτρεπτή αφού δεν απαγορεύεται από την εγκύκλιο για τις περισσότερες στρατιωτικές σχολές. Προσοχή θέλει η σχολή Ικάρων το τμήμα Ιπταμένων όπου αναφέρεται ρητά «δεν πρέπει να έχουν υποστεί εγχείρηση για διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας με οποιαδήποτε επέμβαση». Για τις σχολές του Ναυτικού αναφέρεται ότι δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή. 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Εκτεταμένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαροσπασμός, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αμφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείμματα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλμος, χρόνια πυώδης δακρυοκυστίτιδα, μόνιμη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων, εαρινός κατάρρους.